ESA-leermiddelen voor studenten, wetenschappers en het publiek

De grootste uitdaging waarmee de wereld de komende decennia zal worden geconfronteerd, is ongetwijfeld de aanpak van de klimaatverandering. De gevolgen van de opwarming van het klimaat zijn verstrekkend en hebben nu al gevolgen voor de terrestrische en mariene ecosystemen, de oogstopbrengsten en de hydrologische systemen, die op hun beurt de watervoorraden beïnvloeden. Met gevolgen voor de natuurlijke omgeving en de samenleving die generaties lang zullen aanhouden, staat klimaatverandering wereldwijd hoog op de politieke, strategische en economische agenda's.

Om zich op deze uitdaging voor te bereiden, heeft het Climate Change Initiative (CCI) leermiddelen ontwikkeld die bedoeld zijn als lesmateriaal voor onderwijzers, studenten en het geïnteresseerde publiek. De leermiddelen zijn gericht op drie categorieën:

  1. Klimaat voor scholen; lespakketten voor kinderen van de lagere en middelbare school.
  2. Klimaat voor wetenschappelijke excellentie ; zelfstudie- en lesmateriaal voor het tertiair onderwijs, een Massive Online Open Course (MOOC) en een zomercursus.
  3. Klimaat voor het publiek; speelse spelletjes om aspecten van klimaatverandering en de rol van satellietgegevens bij het volgen daarvan te begrijpen.

Klimaat voor scholen

Lespakketten van het Climate Change Initiative

Klimaattraining voor wetenschappelijke excellentie

Massive Online Open Courses, zomercursussen en opleidingen voor studenten op MSc- en BSc-niveau

Klimaat voor het publiek

Speelse spelletjes om de klimaatverandering en de rol van satellietgegevens bij het volgen ervan te begrijpen