Het ESA Climate Office is het centrale punt voor de klimaatgerelateerde activiteiten van het Agentschap en is gevestigd in ECSAT, Harwell in Oxfordshire, Verenigd Koninkrijk.

Voldoen aan de behoefte van klimaatgegevens

Het Klimaatbureau wil de beschikbaarheid en het gebruik van wereldwijde, op satellieten gebaseerde aardobservatiegegevens voor de besluitvorming vergroten.

Het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) neemt het voortouw in de internationale inspanningen om de klimaatverandering te bestrijden en de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ver onder 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau, zoals bepaald in het Akkoord van Parijs.

Als reactie op de UNFCCC-vereisten voor een systematische monitoring van het klimaatsysteem heeft het ESA in 2008 het onderzoeksprogramma van het Climate Change Initiative (CCI) gelanceerd. Via het CCI ontwikkelen we een reeks wereldwijde gegevensbestanden van de belangrijkste onderdelen van het klimaatsysteem, de zogenaamde Essentiële Klimaat Variabelen (EKV's).

De klimaat-kwaliteits-datasets die door CCI worden geproduceerd, leveren een belangrijke bijdrage aan het bewijs dat wordt gebruikt om de klimaatverandering te begrijpen, en dat is de drijvende kracht achter de internationale actie.

Klimaatmodellen gebruiken de EKV's voor het bestuderen van drivers, interacties en terugkoppelingen als gevolg van de klimaatverandering, evenals reservoirs, televerbindingen, omslagpunten en stromen van energie, water, koolstof, en voorspellen van toekomstige veranderingen.

In totaal zijn 54 EKV's geïdentificeerd door het Global Climate Observing System (GCOS). Informatie afkomstig van satellietgegevens kan bijdragen aan meer dan de helft van de EKV's, en het CCI-onderzoeksprogramma heeft betrekking op 21 daarvan.

Wetenschappelijke uitmuntendheid

Deskundige teams van wetenschappers uit de lidstaten van het ESA doen onderzoek om de CCI-EKV's te genereren die veranderingen in de oceanen, de atmosfeer en het land volgen. Een groeiend aantal EKV's is nu vrij beschikbaar voor gebruikers via het CCI Open Data Portaal.

Het produceren van deze datasets is een ambacht: tientallen jaren lange tijdreeksen kunnen worden bereikt door gegevens van meerdere satellietmissies, ESA-archieven en andere ruimtevaartagentschappen samen te voegen. Alle CCI-dataproducten hebben de onzekerheden volledig gekarakteriseerd en worden gevalideerd met behulp van onafhankelijke, traceerbare, in-situ metingen.

Het Klimaatbureau houdt toezicht op vier aanvullende onderzoeksprojecten die betrekking hebben op klimaatsystemen waaraan verschillende EKV's een bijdrage leveren, waaronder het sluiten van de mondiale en regionale zeespiegel- en koolstofbudgets en het ondersteunen van wereldwijde inspanningen op het gebied van klimaatmodellering.

Impact

Projecten in de CCI hebben meer dan 640 peer-reviewed onderzoekspapers gepubliceerd. Dit werk ondersteunt de kern verklaringen van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) in zowel het vijfde evaluatierapport als het speciale rapport over oceanen en de cryosfeer in een veranderend klimaat. In het eerste rapport waren 28 bijdragende auteurs direct gerelateerd aan CCI, waarbij 15 papers 60 keer werden geciteerd. In het laatste geval waren meer dan 50 geciteerde papers direct gerelateerd aan CCI.

Het Klimaatbureau heeft de Climate Modelling User Group (CMUG) opgericht als een speciaal forum om de klimaatmodellering gemeenschap - met hun klimaatsysteem perspectief - te koppelen aan deskundigen op het gebied van aardobservatie per satelliet en zo de samenwerking binnen het CCI-programma te bevorderen.

Het Klimaatbureau werkt nauw samen met EUMETSAT en de operationele klimaatdiensten, met name de Copernicus Climate Change Service (C3S), om te zorgen voor coördinatie en complementariteit. De verwerkingssystemen en algoritmen voor 13 van de 23 EKV-projecten die door CCI zijn ontwikkeld, zijn overgedragen aan C3S voor operationele gegevensverstrekking, en het ESA-Klimaatbureau werkt samen met C3S voor gezamenlijke datastandaarden voor EKV's.

Ondersteunende onderzoekers

Het CCI-programma ondersteunt meer dan 450 wetenschappers die in 178 instellingen in lidstaten van het ESA werken om de vereiste R&D-projecten uit te voeren.

Ons postdoctoraal beurzenprogramma ondersteunt wetenschappers in de lidstaten van het ESA bij het onderzoek naar het veranderende aardsysteem, waarbij de CCI-dataproducten worden gebruikt om dit te doen. Het Klimaatbureau biedt onderdak aan onderzoekers en jonge afgestudeerde stagiairs en is ook partner in het Oxford Doctoral Training Programme en de stuurgroep van het UK EO Centre for Doctoral Training.

ESA-coördinerende hub

Het ESA Climate Office, dat de academische wereld en het bedrijfsleven samenbrengt, is het aanspreekpunt voor organisaties die op zoek zijn naar wereldwijde klimaatinformatie, gegevens en nieuwe mogelijkheden.

Het Klimaatbureau, dat ingebed is in het Directoraat Aardobservatie Programma's van de ESA, is het promotie- en bewegwijzering centrum voor klimaatgerelateerde activiteiten. In nauwe samenwerking met gespecialiseerde ESA-teams ondersteunen wij de komende satelliet missie en de voorbereiding van de sensoren; en via onze nationale, Europese en wereldwijde netwerken bevorderen wij de mogelijkheden die voortvloeien uit ESA-projecten op het gebied van klimaat matiging, -aanpassing en -bestendigheid. Het team coördineert ook nieuwe methoden voor gegevenskwaliteit en -borging en Kunstmatige Intelligentie voor het klimaat.

Internationale vooruitzichten

Het ESA-Klimaatbureau vertegenwoordigt het Agentschap op internationale klimaat vergaderingen als waarnemer voor het IPCC, als lid van de Joint CEOS/CGMS Working Group on Climate, in de GEO Working Group on Climate en in de WCRP Data Advisory Council. Wij werken nauw samen met GCOS in het implementatieplan voor EKV's. Het team heeft sterke strategische banden met de ruimtevaart agentschappen en een partnerschapsovereenkomst met het wereldwijde onderzoeksnetwerk Future Earth. Dit ondersteunt het ESA Climate Office en bevordert het toenemende gebruik van CCI-gegevens in de onderzoeksprojecten van Future Earth.

Communiceren over klimaat

ESA Climate Office heeft een belangrijke rol in het vergroten van het begrip van het publiek voor de klimaatcrisis en wat de aard-observatiegegevens daarover onthullen. We gebruiken ESA's websites en social media platforms en nemen deel aan publieke evenementen om de onderzoeksresultaten van CCI te promoten. Via ons kennisuitwisseling project ontwikkelen we een nieuwe online applicatie om de CCI-datasets te visualiseren, een online toolbox voor data-analyse en pakketten met onderwijsmiddelen om studenten en het bredere publiek toegang te geven tot onze datasets en meer te weten te komen over klimaatverandering.


Team

Susanne Mecklenburg, hoofd van het ESA-Klimaatbureau

Susanne is verantwoordelijk voor het bevorderen en vergroten van het gebruik van satellietgebaseerde aardobservatiegegevens in de klimaatwetenschap. Haar huidige focus is de uitvoering van ESA's Climate Change Initiative programma en het ontwikkelen van toekomstige programma-activiteiten met ESA Climate Office als centraal punt voor het klimaat.

Susanne is de vertegenwoordiger van het ESA in de Joint CEOS/CGMS Working Group on Climate (WGClimate) - de instantie die verantwoordelijk is voor de reactie op het UNFCCC en GCOS inzake de monitoring van het klimaat vanuit de ruimte. Ze is ook lid van de WCRP Data Advisory Council.

Ze heeft een achtergrond in hydrologie en het gebruik van grondradar om regenval te voorspellen voor hydrologische modellen. Susanne was eerder de Mission Manager voor SMOS, Sentinel 3 en FLEX.

Voordat zij bij ESA kwam, werkte zij bij het Britse Centrum voor Ecologie en Hydrologie, leidde zij het aardobservatieprogramma voor de Britse Natural Environment Research Council en trad zij op als afgevaardigde van het Britse ruimtevaartagentschap voor ESA op het gebied van technische en wetenschappelijke kwesties.

Anna Maria Trofaier, Aardobservatie Toepassingen Ingenieur (Cryosfeer)

Anna Maria houdt toezicht op de projecten voor zee-ijs, sneeuw, gletsjers en bodemvochtigheid binnen het ESA Climate Change Initiative om ervoor te zorgen dat aan de technische eisen wordt voldaan. Ze werkt momenteel ook aan de ontwikkeling van een Massive Open Online Course over de cryosfeer.

Ze heeft een achtergrond in fysica en teledetectie, met een focus op poolgebieden en is in eerste instantie als research fellow bij het ESA Climate Office gekomen.

Paolo Cipollini, Aardobservatie Toepassingen Ingenieur (Oceanen)

Paolo ondersteunt oceanic ESA Climate Change Initiative projecten, waaronder meren, oceaan kleur, staat van de zee, zoutgehalte van het zeeoppervlakte, temperatuur van het zeeoppervlakte, en werkt samen met wetenschappers in heel Europa.

Paolo trad in 2018 toe tot het ESA Climate Office na 22 jaar in het National Oceanography Centre in Southampton, Verenigd Koninkrijk. Daar gebruikte hij zijn achtergrond in elektronica en telecommunicatietechniek om zich te richten op satelliet-afstandsdetectie van de oceaan, waarbij hij grootschalige oceaanprocessen en kustzones bestudeerde - een nieuwe discipline die bekend staat als kusthoogtemeting.

Simon Pinnock, Aardobservatie Toepassingen Ingenieur (Atmosfeer)

Simon beheert de Aerosolen, Wolken, Klimaat Modelleurs gebruikersgroep en Waterdamp projecten binnen het ESA Climate Change Initiative.

Hij is gepromoveerd in de astrofysica en heeft vervolgens aan de Universiteit van Reading in het Verenigd Koninkrijk gewerkt aan het stralingsforceren van broeikasgassen. Voorheen werkte hij bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie aan de satellietbewaking van bosbranden. Hij kwam bij ESA in 2003, waar hij zich concentreerde op het ontwikkelen van datasets op wereldschaal voor land, oceanen, atmosfeer en de cryosfeer.

Clément Albergel, Climate Applications Wetenschapper

Clément is een Climate Applications Scientist. Hij is verantwoordelijk voor de projecten meren, brand, bodemvochtigheid en RECCAP-2.

Zijn belangrijkste kennisgebieden zijn landoppervlakte modellering, remote sensing van bodemvocht en vegetatie en data-assimilatie.

Hij heeft een doctoraat in assimilatie van satelliet-afgeleide waarnemingen in landoppervlak modellen. Voordat hij bij ESA kwam, heeft hij functies bekleed bij ECMWF, CNRM/Météo-France als wetenschapper van het Franse Nationale Onderzoekscentrum (CNRS) om landoppervlakte activiteiten te ontwikkelen.

Michael Eisinger, Performance en Science Product Coördinator

Michael coördineert de teams die software schrijven voor de EarthCARE missie (Earth Cloud Aerosol en Radiation Explorer). Hij helpt de industriële en academische partners om samen te werken en ondersteunt de ingenieurs die aan EarthCARE's sensoren werken. Hij kwam eerst bij ESA om te werken aan software voor GOME-2 (Global Ozone Monitoring Experiment). Hij ondersteunt het ESA-klimaatkantoor wanneer dat nodig is. Hij heeft een achtergrond in de oceaan- en atmosfeer-fysica, en instrumenten voor passieve remote sensing.

Ed Pechorro, Data Engineer

Ed heeft verschillende rollen binnen het ESA Climate Office en geen twee dagen zijn ooit hetzelfde. Het gaat onder meer om het onderhouden van contacten met klimaatwetenschappers om hun behoeften aan hulpbronnen te begrijpen, het verzorgen van klimaatgegevens - waaronder het Open Data Portaal en CCI Toolbox - en het nauw samenwerken met Paul en Sophie bij het delen van klimaatinformatie met verschillende gemeenschappen.

Ed trad in 2014 toe tot het ESA Climate Office, na zeven jaar als technisch leider in klimaatveranderings- en aardobservatieprojecten bij Logica, en zes jaar in de videogame-industrie. Hij heeft een computer wetenschappelijke achtergrond.

Sophie Hebden, onderzoekscoördinator voor aardobservaties

Sophie is gedetacheerd bij het ESA Climate Office van Future Earth, een wereldwijd netwerk voor duurzaamheidsonderzoek. Haar rol omvat het onderhouden van contacten met de onderzoeksnetwerken van Future Earth ter ondersteuning van interdisciplinair onderzoek. Ze werkt nauw samen met Ed en Paul om klimaatinformatie te delen met verschillende gemeenschappen en hun behoeften te begrijpen.

Sophie heeft een achtergrond in de ruimtevaart fysica en wetenschapscommunicatie. Voordat ze bij het ESA-Klimaatbureau kwam, werkte ze bij het Britse National Centre for Earth Observation aan de Universiteit van Leicester, waar ze de deelname van het Verenigd Koninkrijk aan de intergouvernementele initiatieven Group on Earth Observations (GEO) en Committee on Earth Observation Satellites (CEOS) coördineerde.

Paul Fisher, communicatiemanager

Paul is verantwoordelijk voor het maximaliseren van het bewustzijn van de rol die satellietgegevens spelen bij het bevorderen van ons begrip van het klimaatsysteem van de aarde en het voorspellen van toekomstige veranderingen bij een divers publiek van beleidsmakers, leraren en het publiek.

Hij heeft bijna 20 jaar ervaring op het gebied van public relations en marketing, zowel op het gebied van milieuadvies als op het gebied van internationale ontwikkeling. Voorheen werkte hij voor het Britse Centrum voor Hydrologie & Ecologie.

Victoria Ayala, Team Assistent

Voordat ze in 2018 bij het ESA Climate Office kwam, had Victoria zes jaar PA-ervaring en elf jaar kantooradministratie, maar ze had een sterke wens om in de ruimtevaartindustrie te werken.

Victoria is een belangrijke troef voor het team, het organiseren van teamvergaderingen, reizen, cateringverzoeken, sociale evenementen en missies. Ze ondersteunt Susanne en de deelname van het team aan ESA-evenementen, waaronder de jaarlijkse CCI Colocation meeting en ons Climate Science Advisory Body.