Door gebruik te maken van klimaatkennis en technische capaciteiten uit alle ESA-lidstaten heeft het Climate Change Initiative (CCI) het R&D ondersteund om hoogwaardige pre-operationele gegevens over Essentiële Klimaat Variabelen (EKV's) te leveren ter ondersteuning van het UNFCCC. Meer dan 160 open toegang klimaatgegevensreeksen zijn nu gratis en openlijk beschikbaar voor gebruikers.

In haar bijdrage aan de wetenschap van het klimaat en het aardsysteem hebben CCI-projecten meer dan 640 peer-reviewed onderzoekspapers gepubliceerd. Dit werkstuk ondersteunt de belangrijkste verklaringen van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) over het klimaat in zowel het vijfde evaluatierapport als het speciale rapport over oceanen en de cryosfeer in een veranderend klimaat. In het eerste geval waren 28 bijdragende auteurs direct gerelateerd aan CCI, waarbij 15 papers 60 keer werden geciteerd. In het laatste geval waren meer dan 50 geciteerde papers direct gerelateerd aan CCI.

Het Klimaatbureau werkt nauw samen met EUMETSAT en de operationele klimaatdiensten, met name de Copernicus Climate Change Service (C3S), om te zorgen voor coördinatie en complementariteit. De verwerkingssystemen en algoritmen voor 13 van de 23 EKV-projecten die door CCI zijn ontwikkeld, zijn overgedragen aan C3S voor operationele gegevensverstrekking, en het ESA-Klimaatbureau werkt samen met C3S voor gezamenlijke datastandaarden voor EKV's.

Bewijsmateriaal

Het wetenschappelijke bewijs dat de wereld opwarmt is ontegenzeggelijk. De EKV's die door de CCI zijn ontwikkeld, hebben de evolutie van het klimaat door de stijgende broeikasgasconcentraties in de atmosfeer, het verlies van ijs van de poolkappen, de gletsjers in de wereld en de stijging van de zeespiegel in kaart gebracht, en blijven dat ook doen.

Om het bewijsmateriaal uit de ruimte van de klimaatverandering te onderzoeken, bezoek je het onderdeel Bewijs van deze site.