Werkgroep data-engineering (DEWG)

Het doel van de Data Engineering Working Group (DEWG) is om te zorgen voor een maximale bruikbaarheid van de datasets die binnen CCI worden geproduceerd. Dit gebeurt door methoden te ontwikkelen voor data -toegang, -ontdekking, -bewerking en door middel van gemeenschappelijke CCI-datastandaarden.

De DEWG bestaat uit een vertegenwoordiger van elk CCI-project, een vertegenwoordiger van ESA die voorzitter is van de werkgroep, plus twee leden van ESA die betrokken zijn bij de activiteiten van ESA Climate Office Knowledge Exchange. Op verzoek van de voorzitter worden extra mensen uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen.

Bekijk de DEWG Terms of Reference

CCI-gegevensnormen

De DEWG heeft een standaardbenadering van data-formatering en -beschrijvingen gedefinieerd om een maximale bruikbaarheid van de binnen de CCI geproduceerde datasets te garanderen en generieke instrumenten voor gegevenstoegang, -ontdekking en -manipulatie te kunnen inzetten. Het doel is een forum te bieden voor het beheer van datastandaarden binnen CCI-projecten, ervoor te zorgen dat bestaande standaarden binnen CCI-dataproducten worden nageleefd, gemeenschappelijke formaat- en metagegevens-vereisten voor CCI-dataproducten overeen te komen, CCI-projecten in staat te stellen feedback te geven, te itereren over voorgestelde datastandaarden, en expertise te delen.

De DEWG heeft CCI Data Standards (v2.2, mei 2020) gedefinieerd, inclusief een ondersteunende CCI Ontologie.

Ondersteuning van CCI-data producenten

Als de CCI-normen niet in al de behoeften voorzien, worden de producenten verzocht contact op te nemen met het CCI Portaal-team via de CCI ODP-helpdesk. Voor meer informatie over de DEWG kunt u contact opnemen met Ed Pechorro, DEWG Chair (ed.pechorro@esa.int).