Aardobservatiesatellieten hebben een grote verscheidenheid aan instrumenten die gebruik maken van zowel passieve als actieve detectietechnieken. Deze sensoren detecteren straling in verschillende delen van het elektromagnetische spectrum, afhankelijk van het type sensor.

Het ESA Climate Change Initiative is uniek in het samenvoegen van gegevens van verschillende sensoren, op missies die door verschillende ruimtevaartorganisaties worden gevlogen, om series van klimaatgegevens te genereren met de langst mogelijke tijdspannes. Dit zijn enkele van de belangrijkste ESA-missies die worden gebruikt om gegevens over Essentiële Klimaat Variabelen voor de lange termijn op te stellen.

ERS | ENVISAT | CryoSat | SMOS | Sentinel-1 | Sentinel-2 | Sentinel-3 | Sentinel-5P | Toekomstige missies voor het klimaat

ERS-missie

ERS mission

Gedurende bijna 2 decennia heeft de Europese Remote Sensing satelliet (ERS) missie een schat aan waardevolle informatie opgeleverd voor het volgen van veranderingen in het zeeniveau, de toestand van de zee, de temperatuur van het zeeoppervlak, de dikte van het zee-ijs, de hoogte en snelheid van de ijskappen, de temperatuur van het landoppervlak, de bodemvochtigheid, de wolken, de aërosolen en nog veel meer.

De ERS-1 missie functioneerde in de periode 1991-1999 en was de eerste zonsynchrone poolbaan missie van ESA. Het droeg een nieuw ontwikkeld instrument met de naam Synthetic Aperture Radar (SAR): een beeldvorming radar die in staat is om hoogwaardige beelden te produceren, ongeacht de bewolking en ongeacht of het dag of nacht is. Het draagt ook een radar hoogtemeter voor het meten van de oppervlakte hoogte, inclusief golfhoogte en windsnelheid, en een infrarood-beeldsensor die ook wel een radiometer wordt genoemd. ERS-2 functioneerde in de periode 1995-2011 met hetzelfde uitgebreide laadvermogen, plus een extra sensor voor het meten van de ozon niveaus in de atmosfeer.

ENVISAT

ENVISAT

De ENVISAT (ENVIronmental SATellite) van ESA is de opvolger van ERS om de continuïteit van de metingen te garanderen, alsook geavanceerde instrumenten voor de monitoring van atmosferische gassen en de oceaan biologie. In de periode 2002-2012 beschikte het over tien instrumenten, waaronder de SCIAMACHY-spectrometer voor het opsporen van spoorgassen in de atmosfeer en van wolken en aërosolen. Deze gegevens dragen bij tot de registratie op lange termijn van ozon, koolstofdioxide, methaan en waterdamp. De gegevens van de GOMOS-occultatie-spectrometer dragen bij aan de lange termijn registratie van aërosolen, ozon en waterdamp. ENVISAT's MERIS-sensor, een multispectrale radiometer, draagt bij aan CCI-datareeks voor aërosolen, wolken, bodembedekking, kleur van de oceaan en waterdamp.

CryoSat

CRYOSAT

CryoSat is een ESA Earth Explorer missie voor de met ijs bedekte delen van de planeet. De CryoSat is gelanceerd in 2010 en levert nog steeds gegevens. Het draagt het SIRAL-instrument - een geavanceerde radar hoogtemeter die ontworpen is om de hoogte van de ijskappen en het zee-ijs te meten. Naast de dikte van het ijs worden de SIRAL-gegevens gebruikt voor langetermijn registratie van het zeeniveau en de golfhoogte.

SMOS

SMOS

De Soil Moisture and Ocean Salinity missie is een ESA Earth Explorer missie die in 2009 van start ging. Het heeft een microgolf beeldvorming radiometer (L-band), MIRAS genaamd, die gebruikt wordt in CCI-klimaat gegevensreeks voor bodemvochtigheid en zoutgehalte in de oceanen.

Sentinel-1

Sentinel-1

Sentinel-1 is de eerste van de Sentinel-familie van satellieten die in 2014 wordt gelanceerd in het kader van het Copernicus-programma van de Europese Unie, dat wordt gecoördineerd door de Europese Commissie in partnerschap met het ESA, de EU-lidstaten en andere EU-agentschappen. Het is een radar-missie die gericht is op land- en oceaan observatie. Sentinel-1 draagt een C-band Synthetic Aperture Radar die onder alle weersomstandigheden, dag en nacht, beeldvorming met gemiddelde en hoge resolutie tot 5 meter mogelijk maakt. De gegevens zijn nuttig voor het volgen van de bosbedekking en worden gebruikt voor het maken van CCI's globale kaarten van bovengrondse biomassa, die de hoeveelheid opgeslagen koolstof in de vegetatie kwantificeert. Met behulp van een techniek die InSAR wordt genoemd, kunnen beelden van Sentinel-1 ook worden gebruikt om veranderingen in de oppervlakte topologie te ontcijferen om de beweging van het oppervlak te bepalen en om kaarten te genereren van de snelheid van de ijskap en de locaties van de aardingslijnen van de gletsjers te bepalen.

Sentinel-2

Sentinel-2

De Copernicus Sentinel-2 missie verwerft systematisch beelden met een hoge ruimtelijke resolutie - tot 10m resolutie - over land en kustwateren, op meerdere golflengtes. De beelden zijn gelanceerd in 2015 en worden gebruikt om Essentiële Klimaat Variabelen van de snelheid van het ijs van de gletsjers, door vuur verbrande gebieden en kaarten van de landbedekking te construeren.

Sentinel-3

Sentinel-3

Sentinel-3 is a Copernicus mission launched in 2016 carrying multiple sensors aimed at observing ocean properties and behaviour. It is intended as a mission to provide continuity of data comparable to ENVISAT and CryoSat capability, and its data are used in climate data records of ocean colour, land cover and water vapour (from the OLCI imaging spectrometer), sea and land surface temperature (SLSTR radiometer) and sea level (SRAL radar altimeter).

Sentinel-5P

Sentinel-5P

Sentinel-5P - bekend als Sentinel-5 Precursor - is de voorloper van de Sentinel-5 Copernicus missie en is gewijd aan luchtkwaliteit en klimaat. Hij werd gelanceerd in 2017 en draagt de TROPOMI-sensor, de meest geavanceerde multispectrale beeldvorming spectrometer tot nu toe. Hij observeert zonlicht dat door het aardoppervlak en de atmosfeer terug naar de ruimte wordt verstrooid en detecteert de unieke vingerafdrukken van gassen in verschillende delen van het spectrum. Een breed scala aan vervuilende stoffen zoals stikstofdioxide, ozon, formaldehyde, zwaveldioxide, methaan en koolstofmonoxide kan nauwkeuriger dan ooit tevoren in beeld worden gebracht. De gegevens van Sentinel-5P worden gebruikt om de CCI-klimaatgegevens van de wereldwijde methaanconcentraties op te stellen.


Toekomstige missies voor het klimaat

Om aan de toekomstige behoeften voor gegevens te voldoen, bouwt ESA nieuwe Earth Explorer-satellieten en een nieuwe serie Sentinel-satellieten in het kader van het Copernicus-programma van de Europese Unie.

Komende Earth Explorer missies:

Komende Copernicus Sentinel missies:

Copernicus hoge prioriteit kandidaatsmissies: