Ons klimaatsysteem verandert voortdurend en om het te begrijpen moeten we computersimulaties bouwen van de complexe, op elkaar inwerkende processen.

Klimaatmodellen worden gebruikt om voorspellingen te doen, die helpen bij het aansturen van acties om de uitstoot van koolstof te verminderen en ons aan te passen aan klimaatverandering. Zo kunnen voorspellingen van zeespiegelstijging en vaker voorkomende stormvloeden richtinggevend zijn voor beleidsbeslissingen over kustbescherming.

Een goed klimaatmodel moet in staat zijn om waarnemingen uit het verleden te reproduceren, wil het nauwkeurige voorspellingen voor de toekomst kunnen doen. Het is van vitaal belang dat de modellen worden geconfronteerd met waarnemingen:

Met hun wereldwijde dekking en regelmatige herhaling, vormen satellieten een essentiële bijdrage aan de inspanningen op het gebied van klimaatmodellering. ESA heeft de Climate Modelling User Group (CMUG) opgericht om een klimaatsysteem perspectief centraal te stellen in zijn Climate Change Initiative (CCI) programma. Het CMUG-project is een specifiek forum waar de aardobservatie gemeenschap en de klimaatmodellering gemeenschap nauwer kunnen samenwerken.

Een goed voorbeeld van de kracht van de combinatie satellietdata & modellen is de ontdekking dat de Noordelijke IJszee in september 2050 vrijwel geheel vrij van zee-ijs zal zijn (Community, SIMIP 2020).

CMUG is een consortium dat bestaat uit het Met Office Hadley Centre, DLR, ECMWF, IPSL, het Max Planck Instituut voor Meteorologie, Météo-France, SMHI en BSC.

Modelsimulatie gebaseerd op satellietwaarnemingen van het ijsgebied in het noordpoolgebied.