Essentiële Klimaat Variabelen (EKV's) dragen op kritische wijze bij aan de karakterisering van het klimaat op aarde en geven zo een beeld van de klimaatverandering op wereldschaal.

Gezamenlijk leveren zij het empirische bewijs om de klimaatwetenschap te ondersteunen en toekomstige veranderingen beter te voorspellen. Ze kunnen worden gebruikt als leidraad voor mitigatie- en adaptatiemaatregelen, om klimaatrisico's te beoordelen, om klimaat gebeurtenissen toe te schrijven aan onderliggende oorzaken en om klimaatdiensten te ondersteunen.

Wetenschaps- en beleids kringen hebben het EKV-concept breed onderschreven. Klimaatmodellen maken gebruik van EKV's om de oorzaken van klimaatverandering, interacties en terugkoppelingen te bestuderen, evenals televerbindingen, omslagpunten en stromen van energie, water en koolstof, en om toekomstige veranderingen te voorspellen.

Systematische observatie van het klimaat op aarde is de fundamentele basis waarop het UNFCCC is opgericht en het Akkoord van Parijs is aangenomen. In het Global Climate Observing System (GCOS) worden momenteel 54 EKV's gespecificeerd, waarvan ongeveer 60 procent via satellietgegevens kan worden aangepakt.

Satellietwaarnemingen zijn uniek in het bieden van wereldwijde dekking en tijdreeksen van consistente observatie. Het Climate Change Initiative (CCI) van het ESA benut het volledige satelliet archief om de wetenschappelijke basis te ontwikkelen en gegevensbestanden te produceren van de 21 EKV's die de hele wereld bestrijken en meer dan dertig jaar teruggaan.

Alle EKV-datasets van de CCI's zijn volledig gevalideerd en hebben een hoge mate van traceerbaarheid en consistentie, met inbegrip van kwantitatieve schattingen van de onzekerheid die zowel door de klimaatwetenschap als door de modelleer gemeenschappen wordt vereist.