Het Climate Change Initiative (CCI) van ESA is een belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingscomponent (O&O) van het Europese aardobservatie programma. ESA-CCI werkt samen met talrijke internationale organisaties aan een naadloze toeleveringsketen van op satellieten gebaseerde klimaatgegevens. Deze gegevens zijn beschikbaar via een groot aantal platforms en organisaties en zijn gratis. Voor sommige diensten is registratie door de gebruiker vereist.

De Cate Toolbox biedt een eenvoudig platform voor het verkennen en analyseren van CCI-gegevens.

CCI-gegevensproducten kunnen worden gedownload via het portaal Open Data Portal.

Er zijn ook CCI-gegevens beschikbaar die kunnen worden gecombineerd met andere observatie-, model- en reanalyse gegevens. Hieronder schetsen wij het Europese landschap van partijen die toegang geven tot klimaatgegevens uit de ruimte:

Copernicus is het aardobservatieprogramma van de Europese Unie, dat onze planeet en het milieu bekijkt ten behoeve van alle Europese burgers. De zes informatiediensten zijn door de Europese Commissie opgericht in het kader van het Copernicus-programma voor aardobservatie.

Veel essentiële klimaatvariabelen die in het kader van de CCI van het ESA zijn ontwikkeld, worden operationeel geleverd door de Copernicus Climate Change Service (C3S), wat betekent dat zij regelmatig worden verwerkt en bijgewerkt om toepassingen van eindgebruikers te ondersteunen.

Deze dienst, geleid door de European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), levert operationele klimaatgegevensbestanden ter ondersteuning van het aanpassings- en mitigatiebeleid in Europa in reactie op de klimaatverandering.

Deze gegevens zijn beschikbaar bij de C3S Climate Data Store en de C3S toolbox.

The European Organisation for the Exploitation of Meterological Satellites (EUMETSAT) levert relevante gegevens van zijn huidige- en vroegere meteorologische missies plus de vier Sentinel-missies van het Copernicus programma. Het richt zich op een reeks essentiële klimaatvariabelen via Satellite Application Facilities (SAFs). ESA-CCI heeft ook de ontwikkeling van sommige, door de SAF's geleverde EKV's ondersteund.

Er zijn aanzienlijke bijdragen van klimaatrelevante gegevens door missies van nationale ruimteagentschappen, bijvoorbeeld van CNES, DLR, ASI en UK Space Agency.

Andere klimaatgegevens zijn beschikbaar bij individuele Europese onderzoeksinstellingen, universiteiten en nationale initiatieven. Bijvoorbeeld de Britse rekenfaciliteit JASMIN, gevestigd in de Science and Technologies Facilities Council, biedt opslag- en analysemogelijkheden voor de academische en onderzoeks gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk. CCI-gegevens zijn beschikbaar voor analyse op dit platform, als onderdeel van het bredere aanbod van het Centre for Environmental Data Analysis data catalogue.

Gegevens voor klimaatmodelleurs

Een belangrijk voordeel van de CCI-gegevens voor klimaatmodellering is de informatie over onzekerheid in de gegevensbestanden met gedetailleerde documentatie. Sommige CCI-datasets zijn beschikbaar in het kader van het Obs4MIPS-initiatief van het WCRP, dat satelliet waarnemingen levert in een formaat dat compatibel is de Coupled Model Intercomparison Project (CMIP) model gegevens.

Obs4MIPS-datasets zijn beschikbaar voor aerosol, wolken, CO2, methaan en zee-oppervlakte temperatuur van de Earth System Grid Federation (ESGF) website.

The Earth System Model Evaluation Tool (ESMValTool) is een instrument voor diagnostiek en prestatiemeting voor de evaluatie van aardsysteem modellen (Earth System Models, ESMs). De CCI Climate Modelling User Group heeft EKV's aangepast voor gebruik met ESMValTool, waaronder aerosol, wolken, CO2, brand, landbedekking, land-oppervlakte temperatuur, methaan, kleur van de oceaan, ozon, zoutgehalte van de oceaan, zee-ijs, zee-oppervlakte temperatuur, bodemvocht en waterdamp in de atmosfeer.

Internationale coördinatie

Internationaal zijn de aanbieders van klimaatgegevens lid van het Committee for Earth Observation Satellites (CEOS). Dit committee heeft een coördinerende rol, die ervoor zorgt dat op complementaire wijze aan de observatie-eisen van de gebruikers wordt voldaan door middel van een geharmoniseerde planning van satelliet missies.

De Joint Working Group on Climate (WGClimate), onder gezamenlijke leiding van de CEOS-agentschappen en de Coordination Group for Meteorological Satellite (CGMS), heeft tot doel de systematische beschikbaarheid van klimaatgegevens te verbeteren. Door CCI en C3S gegenereerde producten worden systematisch toegevoegd aan de WGClimate online inventarisatie van essentiële klimaatvariabelen. De groep gaat na hoe systematische waarnemingen van ons klimaat vanuit de ruimte de Overeenkomst van Parijs kan ondersteunen.