Het Europese landschap van aanbieders van klimaatgegevens

ESA werkt nauw samen met belangrijke Europese organisaties

Het Climate Change Initiative (CCI) van ESA levert een belangrijke O&O-component aan de Europese keten van satelliet-gebaseerde klimaatgegevens en vormt een aanvulling op- en ondersteuning van de volgende partners:

Daarnaast zijn er aanzienlijke bijdragen aan klimaatrelevante gegevens door missies van nationale ruimteagentschappen, zoals CNES, DLR, ASI en het UK Space Agency.

Overige klimaatgegevens zijn afkomstig van afzonderlijke Europese onderzoeksinstellingen en universiteiten.

Internationale coördinatie

Internationaal zijn de aanbieders van klimaatgegevens lid van het Comité voor aardobservatiesatellieten (CEOS), dat door een geharmoniseerde planning van satellietmissies er voor zorgt dat op complementaire wijze in de observatiebehoeften van de gebruikers wordt voorzien.

De gezamenlijke werkgroep Klimaat (Joint Working Group on Climate), die gezamenlijk wordt geleid door CEOS-agentschappen en de Coördinatiegroep voor Meteorologische Satellieten (CGMS), heeft tot doel de systematische beschikbaarheid van klimaatgegevens te verbeteren. Door CCI en C3S gegenereerde producten worden systematisch toegevoegd aan de online inventaris van essentiële klimaatvariabelen van CEOS. De groep gaat na hoe deze gegevens de Overeenkomst van Parijs kan ondersteunen.

Voorziening voor klimaatmodelleurs

Obs4MIPS

ESMValTool