Dit leermiddel onderzoekt de natuurlijke en menselijke bronnen van CO2, seizoensgebonden cycli van koolstof en hoe satellietgegevens worden gebruikt om CO2 voor de hele aarde in kaart te brengen.

Vak(ken): Wetenschap, Scheikunde, Biologie, Aardwetenschappen

Leeftijdsgroep: 11-14 jaar

Type: lezen, praktische activiteit, online onderzoek

Complexiteit: gemiddeld tot gevorderd

Minimaal benodigde lestijd: 4 uur

Omvat het gebruik van: Internet, presentatie- en beeldsoftware, huishoudelijke zuren

Downloaden: ESA CCI Education Resource Pack_Carbon cycle_nl