De Koolstofcyclus

Dit leermiddel onderzoekt de natuurlijke en menselijke bronnen van CO2, seizoensgebonden cycli van koolstof en hoe satellietgegevens worden gebruikt om CO2 voor de hele aarde in kaart te brengen.

Vak(ken): Wetenschap, Scheikunde, Biologie, Aardwetenschappen

Leeftijdsgroep: 11-14 jaar

Type: lezen, praktische activiteit, online onderzoek

Complexiteit: gemiddeld tot gevorderd

Minimaal benodigde lestijd: 4 uur

Omvat het gebruik van: Internet, presentatie- en beeldsoftware, huishoudelijke zuren

Downloaden: ESA CCI Education Resource Pack_Carbon cycle_nl