Land in Gevaar

In deze reeks activiteiten leren studenten over de oorzaken en mogelijke gevolgen van zeespiegelstijging, terwijl ze wetenschappelijke basisvaardigheden ontwikkelen.

Vakken: Aardrijkskunde, Wetenschap, Aardwetenschappen

Leeftijdsgroep: 8–11 jaar

Type: lezen en praktische activiteiten

Complexiteit: eenvoudig tot gemiddeld

Benodigde lestijd: 2½ –4 uur

Inclusief het gebruik van: ijs, water, meerdere bakken, kleurstoffen, standaard software, internet

Downloaden: ESA CCI Education Resource Pack_Country under threat_nl