Het Ritme van de Planeet Opmeten (14-16 jaar)

In deze reeks activiteiten zullen de leerlingen leren over verschillende toepassingen van aardobservatie voor het monitoren van de planeet en het beoordelen van natuurlijke cycli en abnormale trends, die tot klimaatverandering leiden.

Vak(ken): Aardrijkskunde, Natuur wetenschappen, Aardwetenschappen

Leeftijdsgroep: 14-16 jaar

Type: wiskundige, IT- en onderzoeksoefeningen

Complexiteit: gemiddeld tot gevorderd

Benodigde lestijd: 4 uur

Inclusief het gebruik van: Internet, smartphone/camera, rekenmachine

Downloaden: ESA CCI Education Resource Pack_Earth Pulse_Upper Secondary_nl