Urban Hotspots

In deze reeks activiteiten leren studenten over verschillende toepassingen van aardobservatie voor het bewaken van de planeet en het beoordelen van de temperatuur van het landoppervlak, gericht op stedelijke bodembedekking.

Vak(ken): Geografie, Wetenschappen, Natuurkunde, Aardwetenschappen

Leeftijdsgroep: 14-16 jaar

Type: lezen, wiskundig onderzoek, online onderzoek

Complexiteit: gemiddeld tot gevorderd

Minimaal benodigde lestijd: 4 uur

Omvat het gebruik van: Internet, spreadsheet software

Downloaden: ESA CCI Education Resource Pack_Urban Hotspots_nl ESA_CCI_Education_Resource_Pack_Urban hotspots Activiteit 2_nl ESA_CCI_Education_Resource_Pack_Urban hotspots Activiteit 3_nl