In deze reeks activiteiten leren studenten over verschillende toepassingen van aardobservatie voor het bewaken van de planeet en het beoordelen van de temperatuur van het landoppervlak, gericht op stedelijke bodembedekking.

Vak(ken): Geografie, Wetenschappen, Natuurkunde, Aardwetenschappen

Leeftijdsgroep: 14-16 jaar

Type: lezen, wiskundig onderzoek, online onderzoek

Complexiteit: gemiddeld tot gevorderd

Minimaal benodigde lestijd: 4 uur

Omvat het gebruik van: Internet, spreadsheet software

Downloaden: ESA CCI Education Resource Pack_Urban Hotspots_nl ESA_CCI_Education_Resource_Pack_Urban hotspots Activiteit 2_nl ESA_CCI_Education_Resource_Pack_Urban hotspots Activiteit 3_nl