Welkom bij het Albedo Spel!

Door dit spel te spelen, zult u de concepten van albedo en Arctische versterking leren en begrijpen: een positief terugkoppelingsmechanisme veroorzaakt door het verdwijnen van zee-ijs dat ertoe leidt dat de aarde meer energie van de zon absorbeert en dus de opwarming van de aarde versnelt, waardoor nog meer zee-ijs smelt. Om dit spel te spelen, heb je alleen dobbelstenen, wit en blauw papier nodig. Hoe zal het veranderende albedo de snelheid van het smeltende zee-ijs beïnvloeden in verschillende scenario's van klimaatverandering? Gooi de dobbelstenen om te zien wat er gebeurt.

Het is aan te raden dit spel te spelen nadat de deelnemers kennis hebben gemaakt met de concepten albedo en Arctische versterking, door het lezen van het verhaal 'Breaking the Ice' in de webapplicatie Climate from Space. Opvoeders kunnen ook het Climate Change Initiative educatief bronnenpakket A Passage Opens (Een doorvaart opent) raadplegen, dat is afgestemd op mensen van 11+.

Downloaden (in het Engels): Albedo Game