Een Doorvaart Opent

In deze reeks activiteiten ontdekken studenten de belangrijke rol die Arctisch zee-ijs speelt in het klimaatsysteem van de aarde. De activiteiten spelen zich af in het kader van de Noordwest Passage.

Vakken: Aardrijkskunde, Aardwetenschappen, Natuurkunde, Scheikunde

Leeftijdsgroep: 11–14 jaar

Type: lezen, wiskundige modellering, gegevensanalyse; discussie

Complexiteit: gemiddeld tot hoog

Benodigde lestijd: 4 uur

Inclusief het gebruik van: Internet, spreadsheet software

Downloaden: ESA CCI Education Resource Pack_A passage opens_nl